Dienst Sociaal Beleid

Nl | Fr | En

 

Nieuw meubilair voor de dienst sociaal beleid.Deze burelen werden vervaardigd door onze afdeling hout.
lees meer hier...

 


Op De Brug maken vijf personen deel uit van deze dienst: een sociaal verpleegkundige, een ergotherapeute, een psychologisch assistente en een maatschappelijk assistente. Zij hebben elk hun specifieke taken en trachten de tewerkstelling van de werknemers met een handicap zo goed mogelijk te laten verlopen waarbij bijzondere aandacht wordt geschonken aan de groep zwakke werknemers. Zo zorgt de dienst sociaal beleid o.a. voor:

  • opvang, informatieverstrekking, doorverwijzing of indienstneming van nieuwe werknemers of belangstellenden.

  • een intensieve opvolging, evaluatie en een continue bijsturing van de werknemers bij indiensttreding en de verdere tewerkstelling.

  • onderhouden van externe contacten met begeleiders en hulpverleners.

  • psychosociale begeleiding van de werknemers.

  • In orde maken van de sociale administratie van de werknemers.

  • het organiseren van vorming, training en opleiding aan werknemers met een handicap en het informeren van monitoren bij specifieke problemen die zich stellen bij het werken met mensen met een handicap.