Privacy & Disclaimer Nl | Fr | En

 

  

De teksten, lay-out, afbeeldingen en andere items op deze site of nieuwsbrief zijn en blijven eigendom van "De Brug vzw". 
Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook zijn verboden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming is verleend.

Er worden van de bezoekers aan de site geen persoonlijke gegevens bijgehouden.

Deze site of nieuwsbrief bevatten links naar websites die wij interessant achten. 
Deze links zijn evenwel puur informatief en De Brug is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites of het gebruik dat ervan zou kunnen worden gemaakt.