Doelstellingen Nl | FrEn

 


De Brug stelt zich tot doel bij te dragen tot de rehabilitatie en de sociale wederaanpassing van personen met een mentale handicap, integratie van personen met een psychische handicap in herstel en personen die lijden aan epilepsie in de gewone samenleving te bevorderen, discriminatie tegen te werken, herval en langdurige hospitalisaties te beperken en dit door:1. De oprichting van een beschermde werkplaats.

2. Het nemen van andere initiatieven, gericht op preventie en nazorg, psychosociale begeleiding, huisvesting, vrijetijdsbesteding e.a.

3. Medewerking te verlenen aan psychiatrische ziekenhuizen en aan instellingen, verenigingen of organismen die een gelijkaardig doel van psychosociale reclassering nastreven ten gunste van personen met een mentale handicap, personen met een psychische handicap in herstel en personen die lijden aan epilepsie

4. Aan de hand van informatie en solidaire stellingname de problematiek inzake personen met een handicap, personen die lijden aan epilepsie en verzorgingsinstellingen, bij de openbare instanties en het publiek in het licht te stellen en tevens de vooroordelen, verkeerde opvattingen en terminologie te bestrijden.Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan alle activiteiten die een gelijkaardig doel nastreven.