Historiek Nl | FrEn

 


 
Onder impuls van Dr. Raoul De Smedt werd De Brug gesticht op 8 juni 1971 door een groep personen van het psychiatrisch ziekenhuis van de Broeders van Liefde te Mortsel (St.-Amedeus), de Broeders Alexianen te Boechout en de Nationale Bond tegen Epilepsie, afdeling Antwerpen. Al deze instellingen hebben nog steeds een vertegenwoordiger in de raad van beheer.

In de eerste plaats gaat de aandacht van De Brug uit naar personen die uit de psychiatrische ziekenhuizen ontslagen worden of in instellingen verblijven, overwegend om sociale redenen. Er wordt getracht wederopneming in de psychiatrische instellingen te vermijden door:

1. Werkgelegenheid te verschaffen aan hen die in de valide sector hun plaats niet vinden;

2. Een geschikte huisvesting en psychosociale begeleiding te bieden aan hen die alleenstaand zijn;

3. Ontspanning en vrijetijdsbesteding te bevorderen.
De beschermde werkplaats startte op 20 augustrus 1973 met 15 arbeiders met een handicap en 2 begeleiders en biedt momenteel tewerkstelling voor ongeveer 260 personen met een handicap en 60 werknemers in de omkadering. De eerste uitbreiding werd gerealiseerd in 1978, een tweede in 1979, een derde in 1983 en een vierde in 1988, waardoor het oorspronkelijke gebouw werd vergroot tot 10.000m².

Eind 1993 werd beslist tot aankoop van het domein Venneborg, waar de firma Mertens N.V. jarenlang gevestigd was. Na restauratie van de gebouwen beschikt De Brug nu over 55.000 m² bedrijfsterrein waarvan 35.000 m² gebouwen.

Op 31 januari 2013 werd de werkplaats getroffen door een zeer zware brand.
Ondertussen staat er een nieuw gebouw met de spuitafdeling, stoffering en elektronica.

De Brug is een bedrijf met een eigen revalidatiefunctie. De werkopdrachten hebben een industrieel karakter, nochtans met aandacht voor de individuele mogelijkheden en beperkingen van elke werknemer. Op een vijftiental afdelingen worden er sterk uiteenlopende opdrachten uitgevoerd.

Na een aanloopperiode en mits een intensieve inzet, is gebleken dat De Brug in wisselwerking met de psychiatrische ziekenhuizen, voor heel wat mensen een hulpmiddel is om zelfstandiger te functioneren.

Een nuttige tijdsbesteding en loon naar arbeid geven meer zin aan het bestaan, verbeteren de sociale relaties en kunnen dikwijls herval voorkomen.