Huisvesting Nl | FrEn

 

 

De huisvesting voor alleenstaanden, gestart in 1974, werd geleidelijk uitgebreid tot 5 wooneenheden. Deze werking "beschut wonen" functioneerde met eigen middelen tot 1991, het jaar waarin door een nieuwe wetgeving de personeelsbezetting kon betoelaagd worden.
De Brug diende hiervoor een samenwerkingsverband af te sluiten en werkt sedert begin 1993 samen met De Link vzw.

Sindsdien neemt De Link vzw alle praktische en administratieve taken over.