BRAND 31/01/2013


UPDATE Bij de brand van vanochtend in een hangar van beschutte
werkplaats De Brug in Mortsel is de schade volgens de directie enorm.
Een volledig nieuwe spuiterij van meubels ging in vlammen op, net als
de afdeling stoffering. In totaal gaat het om 5.000 m² magazijnruimte.
De vrees bestaat dat de materiële schade kan oplopen tot 2 miljoen euro.
Twintig van de 300 werknemers zijn door de brand hun werkplaats kwijt;
zij worden waar mogelijk in andere afdelingen ingeschakeld.

De brand moet omstreeks 05.00 uur ontstaan zijn. De conciërge
werd gewekt door het brandalarm en verwittigde de brandweer,
die met zes korpsen uit de omgeving uitrukte om op het moeilijk
bereikbare terrein de bluswerken aan te vatten. Er was een grote
rookontwikkeling, maar metingen toonden op verschillende
momenten aan dat er geen giftige stoffen waren vrijgekomen.
Er vielen ook geen gewonden.

Vanwege de rookhinder moesten wel enkele woningen in
de omgeving worden geëvacueerd. Bij het nabije psychiatrisch
centrum Sint-Amedeus werd een vijftigtal personen met
psychiatrische problemen de hele ochtend en voormiddag
opgevangen in de cafetaria van het centrum.

De brandweer slaagde er uiteindelijk in de brand beperkt te
houden tot één magazijn. De schade daar is echter enorm.
Naar de oorzaak is het nog steeds gissen. Het Antwerpse
parket kan pas de nodige vaststellingen laten doen door het
labo en een branddeskundige wanneer het nablussen
volledig achter de rug is.