't Peirdevolk Nl | Fr | En

 
't Peirdevolk, een vereniging die andersvalieden de kans geeft om paard te rijden en/of met paarden om te gaan, is met hun project in 2008 verkozen tot laureaat van het "Fonds Lode Verbeeck". Dit fonds wordt beheerd door de Koning Boudewijnstichting en heeft als doel waardevolle projecten rond hippotherapie te steunen. Op 23 november 2007 mochten zij in Gent hun prijs in ontvangst gaan nemen.


Waarnemingstraining heeft tot doel zintuigen op een bewuste en gezonde manier te prikkelen, te ontdekken, verder te ontwikkelen en te reorganiseren om te komen tot een gedragswijziging. Het verstandelijk vermogen wordt zo door middel van oefeningen en opdoen van nieuwe ervaringen in een nieuwe situatie optimaal geactiveerd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de techniek van het situeren van referentiepunten binnen en buiten het lichaam en dit in relatie met het paard en op het ritme van het paard De training richt zich zowel naar personen:

  • met een psychotische of post-psychotische aandoening in de laatste fase van behandeling terwijl zij verblijven op resocialisatie- of ontslageenheden. Dit kaderend in een rehabilitatievisie en ijverend naar maximale remissie en herstel of ontwenning na intoxicatie in voorbereiding naar ontslag toe.

  • die ontslagen zijn uit een psychiatrische setting en die in voorbereiding zijn op tewerkstelling of reeds tewerkgesteld zijn in een beschermde werkplaats

  • in voorbereiding op beschutte woonvormen op zoek naar een invulling van hun vrije tijd op een sociaal therapeutisch verantwoorde wijze

Er is zo een samenwerking opgestart tussen ’t Peirdevolk en De Brug , waarbij er een inbreng is vanuit de beschermde werkplaats zelf en vanuit De Kobbe (vrijetijdsactiviteitencentrum verbonden aan de beschermde werkplaats).